Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:17:00
מרכז האיגרוף
1:17:02
! יום הולדת שמח ג'וני
1:17:12
! זה אני ! זה אני
1:17:29
.יום הולדת שמח, ג'וני
1:17:37
!אין כמוך
.אין ספק שזה הערב שלך

1:17:48
.אני מתנת יום-ההולדת שלך
1:17:51
?מי זו
1:17:54
.זה לא אנחנו
.לא היה לנו שום קשר לזה

1:17:57
.גבר, היא פצצה
1:17:58
.היא משהו! לך כבר
1:18:02
?אתה מאמין
.אבא באמת מפנק אותו

1:18:05
...כמה שאתה חמוד
1:18:09
,בטח יש לך חברים נהדרים
.ג'וני

1:18:14
.ועשירים, כי אני לא זולה
1:18:21
.אל תחכו לו, בחורים
1:18:24
אני מבטיחה שהוא
.לא יחזור לפני חצות

1:18:30
!להתראות
1:18:33
!שאני אמות
1:18:47
.ילד טוב
1:18:50
.כן, שם

תצוגה.
הבא.