Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:18:02
?אתה מאמין
.אבא באמת מפנק אותו

1:18:05
...כמה שאתה חמוד
1:18:09
,בטח יש לך חברים נהדרים
.ג'וני

1:18:14
.ועשירים, כי אני לא זולה
1:18:21
.אל תחכו לו, בחורים
1:18:24
אני מבטיחה שהוא
.לא יחזור לפני חצות

1:18:30
!להתראות
1:18:33
!שאני אמות
1:18:47
.ילד טוב
1:18:50
.כן, שם
1:19:04
.תירגע
1:19:06
?מי פה המקצוענית
1:19:09
.אז לך עם זה
1:19:12
.אני מבטיחה שלא תתחרט
1:19:15
.זהו, מותק
1:19:33
.תירגע, ילדון
.איש לא ייפגע

1:19:39
?ייפגע
?על מה הוא מדבר

1:19:58
.טוב שחזרת, מר פרפקס

תצוגה.
הבא.