Payback
prev.
play.
mark.
next.

:43:03
PhiIip szerint ez az ember
meg akarja öIni?

:43:08
EgyedüI doIgozik,
egy profi rabIó. Igy van?

:43:12
Igen. Bankokat, irodákat raboI ki.
:43:16
- Hogy hívják?
- Porter.

:43:20
A keresztneve?
:43:27
Nem tudom.
Csak Porternek hívja magát.

:43:42
Honnan szerzett
1 30 ezer doIIárt?

:43:50
Ezért van a nyomában, mi?
:43:53
A 1 30 ezret akarja?!
:43:55
Igen, de csak 70 ezer az övé.
:43:59
Nem kérdeztük, kié.
Nem a mi doIgunk.

:44:04
Ám, úgy tûnik, most mégis
a mi doIgunk.

:44:10
Itt az aktája.
:44:19
Tisztában van azzaI, mennyit ér
a szervezetnek?

:44:25
Ízig-vérig szadista,
és ez hasznos.

:44:30
De most egy magánügy miatt
veszéIybe sodorhatja a szervezetet.

:44:38
A tagjaink mind kemény,
önáIIó férfiak.

:44:43
Ha egy emberre
bíznánk az ügyet. . .

:44:48
. . .kétségkívüI. . .
:44:52
. . .magát váIasztanánk.
:44:54
EIintézem.
:44:55
Szeretném egyedüI eIintézni.
:44:58
Remek.
:44:59
Amíg nem rendezõdik a heIyzet,
köItözzön ki az OakwoodbóI.


prev.
next.