Payback
prev.
play.
mark.
next.

:44:04
Ám, úgy tûnik, most mégis
a mi doIgunk.

:44:10
Itt az aktája.
:44:19
Tisztában van azzaI, mennyit ér
a szervezetnek?

:44:25
Ízig-vérig szadista,
és ez hasznos.

:44:30
De most egy magánügy miatt
veszéIybe sodorhatja a szervezetet.

:44:38
A tagjaink mind kemény,
önáIIó férfiak.

:44:43
Ha egy emberre
bíznánk az ügyet. . .

:44:48
. . .kétségkívüI. . .
:44:52
. . .magát váIasztanánk.
:44:54
EIintézem.
:44:55
Szeretném egyedüI eIintézni.
:44:58
Remek.
:44:59
Amíg nem rendezõdik a heIyzet,
köItözzön ki az OakwoodbóI.

:45:06
De nincs hová. . . .
:45:08
Nem akarok keIIemetIenséget.
:45:12
Értem, uram.
:45:22
EInézést, uram, de egyszerûbb
Ienne, ha Resnick eItûnne.

:45:28
Nekem is eszembe jutott.
:45:30
De nem Resnick miatt aggódom.
:45:33
NéIküIünk egy percig sem húzná.
:45:36
Engem a másik érdekeI.
:45:39
- Hogy hívják?
- Porter.

:45:42
EIszánt, ha csak úgy besétáI,
és haIomra veri az embereinket.

:45:48
Vagy õrüIt.
:45:51
Bár nem értem, miért éri meg
1 30 ezer-ért.

:45:54
Porter része 70 ezer.
:45:57
Még rosszabb.

prev.
next.