Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:35:01
Wejdź.
:35:04
NieźIe się trzymasz,
jak na umarIaka.

:35:12
Jak się dowiedziałaś?
:35:14
Mówiło się o tym.
:35:16
Słyszałam też, że twoja
żona jest sama.

:35:21
Nie żyje.
:35:23
Przykro mi.
:35:26
Czemu?
:35:28
Nic się nie zmieniłeś.
:35:36
To nie w twoim styIu.
:35:39
Ludzie się zmieniają.
:35:42
Spokój.
:35:44
Chodź tu, maIutki.
:35:47
Oto najbardziej wredny
pies na świecie.

:35:53
Jak się wabi?
:35:55
Porter.
:35:57
Objął twoją posadę.
:35:59
Twardy, jak ty,
aIe mnie nie zostawi.

:36:11
Potrzebuję pomocy.
:36:13
Pomocy?
:36:15
Więc jednak
się zmieniłeś.

:36:20
Szukam gościa z syndykatu.
:36:24
Z KIanu.
:36:26
- Tak się teraz mówi.
- Nazywaj to sobie jak chcesz.

:36:29
Nie złość się. Jak się nazywa?
:36:33
VaI Resnick.
:36:37
A, ten sukinsyn.
:36:41
Znasz go?
:36:42
Spotkałam go kiIka Iat temu.
:36:47
Nie może korzystać z usług
agencji, bo bije dziewczyny.

:36:50
Jedną prawie zabił.
:36:53
Ciebie?
:36:58
Czy to ważne? Już się mną
nie zajmujesz, pamiętasz?


podgląd.
następnego.