Payback
prev.
play.
mark.
next.

:30:00
Sestra ti zvuèi skupo.
:30:03
Pitaj Michaela, barmena u
Hotelu Regal.

:30:07
Nisam to ime tražio.
:30:11
Drugo ime ne znam.
:30:40
Pokušavao sam da te nazovem,
ali opet si promenio broj.

:30:44
Nikad ti nisam ni dao broj, Steg.
:30:49
Kako je izgledao?
:30:51
lmao je tamnu kosu i
plave oèi. Pravi neandertalac.

:30:56
Možda nam je uèinio uslugu
ako je ubio Lynn.

:30:59
Da, ali ja ostajem bez
soma meseèno.

:31:02
Dogovoriæemo se nekako.
:31:04
Znaš li mu ime?
:31:06
Rekao je da se zove Porter.
:31:12
Rekao je da dolazi u
Porterovo ime?

:31:14
Ne, predstavio se kao Porter.
:31:22
Ni ja ne bih voleo
da me taj tip progoni.

:31:25
- Potpuno te shvatam.
- A zar sam ja niko i ništa?!

:31:30
lmam prijatelje.
Treba samo da pokažem prstom.

:31:33
Dignem slušalicu, spomenem
njegovo ime i mrtav je.

:31:35
A ovaj put æe i ostati mrtav!
:31:38
Smiri se, molim te.
:31:40
Sve je u redu.
:31:43
Šta je rekao o meni?
:31:44
Ništa. Samo da mu
duguješ novac.

:31:47
Nije rekao zašto? Ništa više?
:31:49
Ništa. Koliko mu duguješ?
:31:52
Ne tièe te se.
:31:54
Samo imam oseæaj
da bi te on rado ubio.

:31:58
O, Bože!

prev.
next.