Payback
prev.
play.
mark.
next.

:31:02
Dogovoriæemo se nekako.
:31:04
Znaš li mu ime?
:31:06
Rekao je da se zove Porter.
:31:12
Rekao je da dolazi u
Porterovo ime?

:31:14
Ne, predstavio se kao Porter.
:31:22
Ni ja ne bih voleo
da me taj tip progoni.

:31:25
- Potpuno te shvatam.
- A zar sam ja niko i ništa?!

:31:30
lmam prijatelje.
Treba samo da pokažem prstom.

:31:33
Dignem slušalicu, spomenem
njegovo ime i mrtav je.

:31:35
A ovaj put æe i ostati mrtav!
:31:38
Smiri se, molim te.
:31:40
Sve je u redu.
:31:43
Šta je rekao o meni?
:31:44
Ništa. Samo da mu
duguješ novac.

:31:47
Nije rekao zašto? Ništa više?
:31:49
Ništa. Koliko mu duguješ?
:31:52
Ne tièe te se.
:31:54
Samo imam oseæaj
da bi te on rado ubio.

:31:58
O, Bože!
:32:00
Porter.
:32:08
Šta si mu rekao?
:32:10
Ništa!
:32:11
- Šta sam i mogao da mu kažem?!
- Nisi mu rekao za lovu? l heroin?

:32:15
lmao ga je kod sebe.
Rekao sam da sam ga dostavio.

:32:18
l ništa više?
:32:20
Ništa više i ne znam!
:32:22
lpak možda neko ime,
nekoga ko zna gde sam.

:32:26
Majke mi...
:32:29
Jebeš tvoju majku!
:32:31
- To nije lepo, Val. Smiri se.
- Koga ðavola gledaš?!

:32:35
Nemoj, Val...
:32:36
Nemoj opet.
Nemoj tako, èoveèe.

:32:40
Daj, nemoj.
:32:42
Nemoj.
:32:43
- Zaboravi.
- lma li problema?

:32:46
ldemo, odlazimo.
:32:49
Znaš, Val?
Ovaj put ja èastim.

:32:52
Pa zar sam posegao
za nivèanikom?!

:32:58
Izvinite. Upravo je dobio
unapreðenje i malo je napet.


prev.
next.