Payback
prev.
play.
mark.
next.

:32:00
Porter.
:32:08
Šta si mu rekao?
:32:10
Ništa!
:32:11
- Šta sam i mogao da mu kažem?!
- Nisi mu rekao za lovu? l heroin?

:32:15
lmao ga je kod sebe.
Rekao sam da sam ga dostavio.

:32:18
l ništa više?
:32:20
Ništa više i ne znam!
:32:22
lpak možda neko ime,
nekoga ko zna gde sam.

:32:26
Majke mi...
:32:29
Jebeš tvoju majku!
:32:31
- To nije lepo, Val. Smiri se.
- Koga ðavola gledaš?!

:32:35
Nemoj, Val...
:32:36
Nemoj opet.
Nemoj tako, èoveèe.

:32:40
Daj, nemoj.
:32:42
Nemoj.
:32:43
- Zaboravi.
- lma li problema?

:32:46
ldemo, odlazimo.
:32:49
Znaš, Val?
Ovaj put ja èastim.

:32:52
Pa zar sam posegao
za nivèanikom?!

:32:58
Izvinite. Upravo je dobio
unapreðenje i malo je napet.

:33:04
Da li je Michael ovde?
:33:06
Eno ga tamo.
:33:12
Kažu da znate gde mogu da dobijem
fino osveženje na leðima.

:33:15
Tražim devojku koja se zove Rosie.
:33:18
Prostitucija je nelegalna.
l ne razumem vaš jezik.

:33:25
Te se stvari inaèe obavljaju
mnogo diskretnije.

:33:33
Sad budi diskretan!
:33:40
Kako se ono zove?
:33:41
Rosie.
:33:42
- l ko je treba?
- Samo nazovi.

:33:54
Rosie?
:33:55
Daj mi slušalicu.

prev.
next.