Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:19
500 ve tabanca.
:06:23
KimIik görmeIiyim.
:06:25
EIbette.
:06:40
Üzgünüm Bay Johnson ama bu
kart iptaI ediImiþ.

:06:44
Ýmkansýz.
:06:45
Ýki kere denedim. Baþka
ödeme imkanýnýz var mý?

:06:48
Tekrar dene.
:07:57
Eski alýþkanlýklar
zor býrakýlýyor.


Önceki.
sonraki.