Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:06
Konuþ benimIe.
:27:08
Sizi görmek isteyen genç bir
bayan var. Adý Pearl.

:27:11
Ýki kötü aIýþkanIýðý var.
:27:14
ÞimdiIik sadece biriyIe
iIgiIeniyorum.

:27:17
Yukarý yoIIa.
:27:21
718 numara. Yukarý çýk.
:27:43
Yukarý yoIIa. Sorun ne?
:27:45
Val, ben Haskell.
Evden aradýðým için özür dilerim--

:27:48
DiIeme ve arama.
:27:50
Önemlidir diye düþündüm. Güneydeki
taksi duraðýndan biri aradý.

:27:55
-Konu ne?
-Stegman hakkýnda.

:27:57
Lanet oIsun. Dur biraz.
:28:07
Diz çök kaItak. Zevk istiyorum.
:28:11
TeIefondayým.
:28:17
''Efendi PearI'' diyeceksin
bok herif.

:28:19
Lanet oIasý teIefondayým.
:28:25
Çabuk oI.
:28:27
Neyse, þu Stegman aradý.
:28:29
Heyecanlý gibiydi. Sanki
bir þey ödünü koparmýþtý.

:28:34
Seninle konuþmasý gerektiðini
söyledi. Bakarýz dedim.

:28:38
-Konuyu söyIedi mi?
-Lynn'in öldüðünü iletti.

:28:42
Kötü konuþan birinin seni istediðini
söyledi. Tüm söylediði buydu.

:28:47
Bilmen gerekir dedim.
:28:49
HakIýsýn. O orospu
çocuðuyIa konuþacaðým.

:28:52
Stegman mý?
:28:54
Yok Baþkan Nixon.
Tabii ki Stegman.

:28:57
Varrick'e köprüde oIacaðýný söyIe.

Önceki.
sonraki.