Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:01
Sana deIice geIebiIir ama
sakýn nefret besIeme.

:40:04
Yapmam gerekeni yaptým.
Bunu anIayabiIirsin.

:40:08
Evet, anIýyorum. Sen--
:40:09
Hayýr. Yapma.
:40:12
Lütfen.
:40:14
Ýzin ver.
:40:23
Tanrým!
:40:33
KaItak!
:40:36
Býrak çaIýþsýn.
:40:51
Seni seviyorum.
:40:54
Seni uzun süre sevecegim.
:41:03
Hayýr, bekIe.
:41:10
Yarýn.
:41:12
ÖðIen.
:41:13
ParayIa beraber 7. ve FrankIin
caddesi köþesindeki teIefonda oI.

:41:23
Bunu nereden aIdýn?
:41:26
Bir fahiþenin evindeydi.
Seni tanýdým.

:41:28
Gerekirse kuIIanýrým diye.
:41:31
Onu incittin mi?
:41:33
Fahiþeyi incittin mi?
:41:35
Bunun ne iIgisi var þimdi?
:41:46
Birkaç dakikam var.
:41:49
Git yumurta kaynat.
:41:58
PhiIIip dedi ki bir sorun yüzünden
yardýma ihtiyacýn varmýþ.


Önceki.
sonraki.