Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:02
Tamam. ÞöyIe yapacaðýz.
:48:03
Evet, bu Porter.
Pek zeki deðiI.

:48:08
Lanet oIsun.
:48:34
Lanet oIsun!
:48:39
Bir dahaki sefere.
:48:44
Porter'in yeni dostIarý var gibi.

Önceki.
sonraki.