Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:01
SaðoI.
:58:04
Tamam.
:58:06
Tamam.
Yardým edeceðim.

:58:11
70 bin doIar için Outfit'IerIe
kapýþacaðýn için deIisin...

:58:15
...ama sana yardým edeceðim.
:58:17
Konuþmaya devam et.
:58:22
SaðoI.
:58:25
Seni içeri sokabiIirim.
Çok sýký korunuyor.

:58:28
Kaç kiþi var?
:58:30
Çok sýký bir yer.
:58:32
Dýþarýda bir kiþi var.
Onu atIatmanýn yoIunu biIiyorum.

:58:39
DeIisin sen.
:58:41
DeIi piçin tekisin.
:58:44
Seni bu yüzden seviyorum.
:58:46
Ateþin var mý?
:58:49
Ateþ var mý?
:58:55
O haIde ne iþe yararsýn?
:58:56
BekIe. Cüzdanýma bak.
:59:25
Daire senin adýna mý kiraIý?
:59:31
Outfit. Her þeyi onIar ödüyor.
:59:35
Ýhtiyacýn oIan her þeyi topIa
ve buraya veda et.


Önceki.
sonraki.