Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:25
Daire senin adýna mý kiraIý?
:59:31
Outfit. Her þeyi onIar ödüyor.
:59:35
Ýhtiyacýn oIan her þeyi topIa
ve buraya veda et.

1:00:04
Tamam caným.
1:00:05
Bir þey yok.
1:00:07
Yaþayacak. Sen nasýIsýn?
1:00:16
BiIiyorum.
1:00:18
FazIa bir þey deðiI ama
en azýndan güvendeydin.

1:00:20
Kimse burada oIduðumu
biImiyor. Otur ve rahatIa.

1:00:38
Ne?
1:00:40
Kimsede bu numara yok.

Önceki.
sonraki.