Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:04
Tamam caným.
1:00:05
Bir þey yok.
1:00:07
Yaþayacak. Sen nasýIsýn?
1:00:16
BiIiyorum.
1:00:18
FazIa bir þey deðiI ama
en azýndan güvendeydin.

1:00:20
Kimse burada oIduðumu
biImiyor. Otur ve rahatIa.

1:00:38
Ne?
1:00:40
Kimsede bu numara yok.
1:01:25
Burada oIduðumu biIen var.
1:01:31
Onu beceriyordur.
1:01:34
-Yeterince oyaIandý.
-BeIki köpeði de.

1:01:38
ÖyIe mi dersin?
1:01:41
Bir dakika daha.

Önceki.
sonraki.