Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:25
Burada oIduðumu biIen var.
1:01:31
Onu beceriyordur.
1:01:34
-Yeterince oyaIandý.
-BeIki köpeði de.

1:01:38
ÖyIe mi dersin?
1:01:41
Bir dakika daha.
1:02:08
Tekrar arayaIým.
1:02:19
Lanet oIsun.
1:02:21
Arkamýzda.
1:02:55
Herkes Outfit'ler kadar büyük
bir örgüt tarafýndan...

1:02:58
...öldürülmek istenmez.

Önceki.
sonraki.