Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:08
Tekrar arayaIým.
1:02:19
Lanet oIsun.
1:02:21
Arkamýzda.
1:02:55
Herkes Outfit'ler kadar büyük
bir örgüt tarafýndan...

1:02:58
...öldürülmek istenmez.
1:03:01
Saygýnlýðým artýyordu.
1:03:05
Onlarý ziyaret etmenin
vakti gelmiþti.

1:03:07
Carter bunu beklemezdi.
1:03:11
Kimbilir, belki paramý
geri alabilirdim.

1:03:43
GeIir demiþtim.
1:03:44
Paramý ver Iütfen.
1:03:48
-Lanet paramý ver Iütfen.
-Bu o mu?

1:03:51
Evet. Haydi.
1:03:54
TeþekkürIer.
1:03:57
Ne yapýyorsun?
1:03:59
HaIa iIgiIiysen...

Önceki.
sonraki.