Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:00
Tek adam. Yeterince yukarý
çýkarsan tek adam kaIýr. Kim?

1:07:16
Bay Bronson, hatta Bay Carter var.
1:07:19
BaðIa.
1:07:21
Devam edin.
1:07:23
Carter, iþIer nasýI?
1:07:24
-Çok iyi.
-Beni mi görmek istedin baba?

1:07:27
BekIe Carter.
1:07:29
YeþiI kutuya bak Johnny.
1:07:44
DaIga mý geçiyorsun?
1:07:47
Üstü açýIýyor mu?
1:07:49
Unuttuðumu sandýn.
1:07:53
MutIu yýIIar evIat.
1:07:55
Bu araba mý? Nick bize geceki
döðüþünde ön sýradan yer ayarladý.

1:07:59
Ýyi döðüþ olacak.
1:08:00
Rankin'e oynadým.
1:08:02
Sanmam. Hick favori.
1:08:04
-BununIa iIgisi yok.
-GitmeIiyim.

1:08:08
SaðoI.
1:08:10
MutIu yýIIar.
1:08:12
-DikkatIi kuIIan.
-Tabii.

1:08:15
Affedersin Carter, ne vardý?
1:08:18
Bir sorunum var. Büromda eIi
siIahIý bir adam var.

1:08:22
Bizim adamlardan birinin
ondan çaldýðý...

1:08:25
...130 bini geri ödemezsem beni
öIdüreceðini söyIüyor.

1:08:29
70 bin. Carter senin için
ne kadar deðerli?

1:08:33
Ne demek istiyorsun?
1:08:34
Paramý aIýrým ya da
onu öIdürürüm.

1:08:37
Tehdit mi ediyorsun?
1:08:38
Seni deðil,
Carter'i tehdit ediyorum.

1:08:42
Zeki bir adam. Kimsin?
1:08:47
Param. Evet ya da hayýr?
1:08:50
Hayýr.
1:08:55
Carter?

Önceki.
sonraki.