Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:00
Rankin'e oynadým.
1:08:02
Sanmam. Hick favori.
1:08:04
-BununIa iIgisi yok.
-GitmeIiyim.

1:08:08
SaðoI.
1:08:10
MutIu yýIIar.
1:08:12
-DikkatIi kuIIan.
-Tabii.

1:08:15
Affedersin Carter, ne vardý?
1:08:18
Bir sorunum var. Büromda eIi
siIahIý bir adam var.

1:08:22
Bizim adamlardan birinin
ondan çaldýðý...

1:08:25
...130 bini geri ödemezsem beni
öIdüreceðini söyIüyor.

1:08:29
70 bin. Carter senin için
ne kadar deðerli?

1:08:33
Ne demek istiyorsun?
1:08:34
Paramý aIýrým ya da
onu öIdürürüm.

1:08:37
Tehdit mi ediyorsun?
1:08:38
Seni deðil,
Carter'i tehdit ediyorum.

1:08:42
Zeki bir adam. Kimsin?
1:08:47
Param. Evet ya da hayýr?
1:08:50
Hayýr.
1:08:55
Carter?
1:09:03
Neler oluyor?
1:09:06
AnIamýyor musun, geri zekaIý?
1:09:10
Carter, konuþ benimle.
1:09:15
Fairfax'i ara
ve Carter'i öldürdüðümü söyle.

1:09:18
Sýrada o var.
Sonra sana geIeceðim.

1:09:22
Sen delirdin mi?
1:09:25
Kendi mezarýný kazdýn.
1:09:34
-Para göremiyorum.
-Çek mi yazdýIar?

1:09:38
OyaIamaya kaIktýIar.
Birini daha görmeIiyim.

1:09:40
Bu son.
1:09:41
Sonra öIü bir kadýn ve saIdýrý
hakkýnda konuþmamýz gerekecek.

1:09:45
FormIar doIdurmak gerekecek.
Bundan hoþIanmayýz.

1:09:49
Çok yazýk Porter.
1:09:51
Ýt herifIer seni haItetmesin.
1:09:55
Evet Porter. Pes etme.

Önceki.
sonraki.