Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:03
Neler oluyor?
1:09:06
AnIamýyor musun, geri zekaIý?
1:09:10
Carter, konuþ benimle.
1:09:15
Fairfax'i ara
ve Carter'i öldürdüðümü söyle.

1:09:18
Sýrada o var.
Sonra sana geIeceðim.

1:09:22
Sen delirdin mi?
1:09:25
Kendi mezarýný kazdýn.
1:09:34
-Para göremiyorum.
-Çek mi yazdýIar?

1:09:38
OyaIamaya kaIktýIar.
Birini daha görmeIiyim.

1:09:40
Bu son.
1:09:41
Sonra öIü bir kadýn ve saIdýrý
hakkýnda konuþmamýz gerekecek.

1:09:45
FormIar doIdurmak gerekecek.
Bundan hoþIanmayýz.

1:09:49
Çok yazýk Porter.
1:09:51
Ýt herifIer seni haItetmesin.
1:09:55
Evet Porter. Pes etme.
1:10:00
Tabancamý aIabiIir miyim?
1:10:11
Çok güzeI.
1:10:13
Fýndýk kýracak kadar aðýr.
1:10:15
Seni arayacaðýz.
1:10:19
Ýþine devam et.
1:10:23
Kimse sýrtýnda bir maymun istemez.
Bende üç tane vardý.

1:10:27
Tarzýmý engelliyorlardý.
1:10:30
Yükümü azaltmam gerekiyordu.

Önceki.
sonraki.