Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:00
Tabancamý aIabiIir miyim?
1:10:11
Çok güzeI.
1:10:13
Fýndýk kýracak kadar aðýr.
1:10:15
Seni arayacaðýz.
1:10:19
Ýþine devam et.
1:10:23
Kimse sýrtýnda bir maymun istemez.
Bende üç tane vardý.

1:10:27
Tarzýmý engelliyorlardý.
1:10:30
Yükümü azaltmam gerekiyordu.
1:11:09
Neredeydin?
1:11:10
ÝþIeri haIIettim.
Durumu biraz düzeIttim.

1:11:15
Bizi öIdürene kadar
durmayacakIar, deðiI mi?

1:11:20
Hayýr.
1:11:27
Üzgünüm.
1:11:29
Seni de buIaþtýrdýðým için.
1:11:34
Neden yaptýn?
1:11:38
Zeki birisin. Bana ihtiyacýn yoktu.
1:11:44
Neden yaptýn?
1:11:47
BeIki de hakIýsýn.
1:11:51
Geri döndüðümde
buraya eIi boþ geIdim.

1:11:58
Bir hayatým ve umutIarým yoktu.

Önceki.
sonraki.