Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:09
Neredeydin?
1:11:10
ÝþIeri haIIettim.
Durumu biraz düzeIttim.

1:11:15
Bizi öIdürene kadar
durmayacakIar, deðiI mi?

1:11:20
Hayýr.
1:11:27
Üzgünüm.
1:11:29
Seni de buIaþtýrdýðým için.
1:11:34
Neden yaptýn?
1:11:38
Zeki birisin. Bana ihtiyacýn yoktu.
1:11:44
Neden yaptýn?
1:11:47
BeIki de hakIýsýn.
1:11:51
Geri döndüðümde
buraya eIi boþ geIdim.

1:11:58
Bir hayatým ve umutIarým yoktu.
1:12:02
Hayatýmda yer aIýp, benden
kopartýImayan tek güzeI þeydin sen.

1:12:09
Senden uzak kaIamazdým.
1:12:13
Cehennemde oImadýðýmý anIamak
için seni görmeIiydim.

1:12:18
Neden gitmiyoruz?
1:12:21
-Gidemeyiz.
-Neden?

1:12:23
Dediðin gibi. Bizi öIdürene
dek durmayacakIar.

1:12:29
Ee?
1:12:30
Önce onIarý gömeIim.

Önceki.
sonraki.