Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:02
Hayatýmda yer aIýp, benden
kopartýImayan tek güzeI þeydin sen.

1:12:09
Senden uzak kaIamazdým.
1:12:13
Cehennemde oImadýðýmý anIamak
için seni görmeIiydim.

1:12:18
Neden gitmiyoruz?
1:12:21
-Gidemeyiz.
-Neden?

1:12:23
Dediðin gibi. Bizi öIdürene
dek durmayacakIar.

1:12:29
Ee?
1:12:30
Önce onIarý gömeIim.
1:13:17
Ýstifa etmeIiydim.
1:13:25
Seni baþka bir yere götürmeIiydim.
1:13:58
7. ROUND

Önceki.
sonraki.