Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:17
Ýstifa etmeIiydim.
1:13:25
Seni baþka bir yere götürmeIiydim.
1:13:58
7. ROUND
1:14:07
MUTLU YILLAR JOHNNY
1:14:17
Bu benim!
1:14:33
MutIu yýIIar Johnny.
1:14:40
-Günün adamý sensin.
-Bu senin gecen.

1:14:51
Ben doðumgünü hediyenim.
1:14:54
Bu da kim?
1:14:56
Biz yapmadýk.
1:14:59
Ama çok güzeI. Haydi.

Önceki.
sonraki.