Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:07
MUTLU YILLAR JOHNNY
1:14:17
Bu benim!
1:14:33
MutIu yýIIar Johnny.
1:14:40
-Günün adamý sensin.
-Bu senin gecen.

1:14:51
Ben doðumgünü hediyenim.
1:14:54
Bu da kim?
1:14:56
Biz yapmadýk.
1:14:59
Ama çok güzeI. Haydi.
1:15:04
ÝnanabiIiyor musunuz?
Babasý her þeyi ayarIamýþ.

1:15:07
Ne kadar da tatIýsýn.
1:15:11
Çok iyi arkadaþIarýn
vardýr Johnny.

1:15:15
ZenginIerdir. Çünkü ben
ucuz deðiIim.

1:15:22
BekIemeyin çocukIar.
1:15:25
Söz, geceyarýsýndan önce dönmez.
1:15:31
Görüþürüz.
1:15:34
Lanet oIsun.
1:15:47
UsIu çocuk.
1:15:51
Evet, orasý.

Önceki.
sonraki.