Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:04
ÝnanabiIiyor musunuz?
Babasý her þeyi ayarIamýþ.

1:15:07
Ne kadar da tatIýsýn.
1:15:11
Çok iyi arkadaþIarýn
vardýr Johnny.

1:15:15
ZenginIerdir. Çünkü ben
ucuz deðiIim.

1:15:22
BekIemeyin çocukIar.
1:15:25
Söz, geceyarýsýndan önce dönmez.
1:15:31
Görüþürüz.
1:15:34
Lanet oIsun.
1:15:47
UsIu çocuk.
1:15:51
Evet, orasý.
1:16:04
Sakin oI.
1:16:06
Buradaki profesyoneI kim?
1:16:09
Kendini býrak.
1:16:11
Piþman oImayacaksýn.
1:16:15
AI yavrum.
1:16:31
RahatIa. Kimse incinmeyecek.
1:16:37
Ýncinmek mi? Neden söz ediyor?
1:16:55
Dönmenize sevindim Bay Fairfax.
1:16:58
Bir de ben sevinsem. Sabah
yunusIarIa yüzüyordum.


Önceki.
sonraki.