Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:04
Sakin oI.
1:16:06
Buradaki profesyoneI kim?
1:16:09
Kendini býrak.
1:16:11
Piþman oImayacaksýn.
1:16:15
AI yavrum.
1:16:31
RahatIa. Kimse incinmeyecek.
1:16:37
Ýncinmek mi? Neden söz ediyor?
1:16:55
Dönmenize sevindim Bay Fairfax.
1:16:58
Bir de ben sevinsem. Sabah
yunusIarIa yüzüyordum.

1:17:04
Yavaþ. O timsah derisi.
Neyin var senin?

1:17:07
Üzgünüm.
1:17:11
-Merhaba Bay Fairfax.
-NasýI gidiyor CharIie?

1:17:15
Porter ve Fairfax. Eminim
kýsa bir sohbet oImuþtur.

1:17:23
Bizim ve böIge poIisIerinin
arasýnda iyi korunuyor.

1:17:30
WaIter. Uyan.
1:17:35
Uyan.
1:17:37
VaIizIeri yukarýda tutun.
1:17:39
Haydi.
1:17:41
Sen de kimsin?
1:17:44
Eve erken geImenizin nedeni.
1:17:48
Porter mýsýn?
1:17:49
Evet. Omuz yüksekIiðinde tutun
yoksa sizi deIerim.

1:17:57
Ben ne yapayým?
Amuda mý kaIkayým?


Önceki.
sonraki.