Payback
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:04
Yavaþ. O timsah derisi.
Neyin var senin?

1:17:07
Üzgünüm.
1:17:11
-Merhaba Bay Fairfax.
-NasýI gidiyor CharIie?

1:17:15
Porter ve Fairfax. Eminim
kýsa bir sohbet oImuþtur.

1:17:23
Bizim ve böIge poIisIerinin
arasýnda iyi korunuyor.

1:17:30
WaIter. Uyan.
1:17:35
Uyan.
1:17:37
VaIizIeri yukarýda tutun.
1:17:39
Haydi.
1:17:41
Sen de kimsin?
1:17:44
Eve erken geImenizin nedeni.
1:17:48
Porter mýsýn?
1:17:49
Evet. Omuz yüksekIiðinde tutun
yoksa sizi deIerim.

1:17:57
Ben ne yapayým?
Amuda mý kaIkayým?

1:18:03
Senden bir ricam var.
Bay Bronson'ý ara.

1:18:07
Paramý verme konusunda
ne yapacakmýþ öðren.

1:18:11
Carter'in öImesine göz yumdu.
1:18:14
O hergeIenin öImesi
daha iyiydi.

1:18:18
Bana da yapar.
1:18:20
Carter'da bIöf yaptýðýmý sanýyordu.
1:18:23
Dene. Düþündüðünden daha
iIimIi oIacaktýr.

1:18:29
Tamam.
1:18:31
Ýkiniz, kovuIdunuz.
1:18:38
Durumum böyIe.
1:18:39
SaIonda duruyorum.
Porter adýnda biri...

1:18:43
...er ya da geç senin parayý
ödeyeceðini söyIüyor.

1:18:48
EIbette.
1:18:50
SeninIe konuþmak istiyor.
1:18:52
Sesi dýþarý ver.
1:18:58
-Ben Porter.
-Çok cesursun Porter.


Önceki.
sonraki.