Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:03:18
- Okupili smo se danas...
- Doði!

:03:22
Da se prisetimo...
:03:24
Elizabethe Barrett Browning...
:03:27
prave Engleske dame...
:03:29
koja je, sa svojim mužem, pesnikom,
Robertom Browningom...

:03:31
našla istinsku sreæu
u slavnom gradu Firenci..

:03:35
time slaveæi brak naših dveju velikih zemalja...
:03:38
Engleske i Italije.
:03:41
Moj pokojni muž, ambasador...
:03:43
Pitala sam se kad æe doæi do muža.
:03:46
Je uvek sanjao kako æe Italija i Engleska
pomoæi u nastajanju Ujedinjene Evrope.

:03:51
- Mary izgleda vodi dete sa sobom.
- Krojaèicino dete.

:03:57
Tako da ti ukazujemo poèast draga Elizabeth...
:04:01
koja si u ovu zemlju donela ne samo poeziju...
:04:04
nego i dobar primer
Britanskog majèinstva.

:04:08
Izvinite. Izvinite molim vas.
:04:10
Izvini, Mary,
morala sam da poènem bez tebe.

:04:15
Arabella, red je na tebe.
Veronica, molim te.

:04:33
Engleske krvi i Toskanskog rodjenja...
:04:35
koju bi smo joj zemlju namenili?
:04:38
Umesto bilo koje zemaljske,
graðanski neka je rajevi prime.

:04:43
Dok plavo Toskansko nebo
uzdiže--

:04:50
Dok plavo Toskansko nebo
sahranjuje...

:04:54
naše engleske reèi molitve.

prev.
next.