Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:04:01
koja si u ovu zemlju donela ne samo poeziju...
:04:04
nego i dobar primer
Britanskog majèinstva.

:04:08
Izvinite. Izvinite molim vas.
:04:10
Izvini, Mary,
morala sam da poènem bez tebe.

:04:15
Arabella, red je na tebe.
Veronica, molim te.

:04:33
Engleske krvi i Toskanskog rodjenja...
:04:35
koju bi smo joj zemlju namenili?
:04:38
Umesto bilo koje zemaljske,
graðanski neka je rajevi prime.

:04:43
Dok plavo Toskansko nebo
uzdiže--

:04:50
Dok plavo Toskansko nebo
sahranjuje...

:04:54
naše engleske reèi molitve.
:05:05
Hvala ti, Arabella.
Hvala vam.

:05:14
"Dragi gospodine Keegan.
:05:17
Najpoštovaniji i najpoznatiji trgovèe Manchestera."
:05:22
"Dragi gospodine."
:05:24
"Ja vrlo zahvalan za obimnu...
:05:31
i bitnu...
:05:35
gomilu svile...
:05:36
koja æe doneti--
koja æe doneti...

:05:40
suze radosnice u oèima najlepših...
:05:45
gospodin Firentinac."
:05:47
"Hvala vam za pošiljku
tkanine.

:05:50
Slièno vašem
uobièajenom standardu."

:05:53
"Molim Vas prihvatite, gospodine,
moje najskromnije komplimente...

:05:57
i najiskrenije lepe želje."

prev.
next.