Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

:25:00
Jeste li sigurne da znate šta radite?
:25:02
Jedno je brinuti o psima beskuænicima.
:25:04
A sasvim drugo o deèacima beskuænicima.
:25:10
Elsa, draga!
:25:12
Nemoj mi to "Elsa, draga" sranje.
:25:14
- Sad, gde je moj prokleti Picasso?
- Da si poslala novac kad sam rekao--

:25:17
Rekla sam ti da mi Morganthall
nije dao taj novac, Cesee.

:25:21
Prokletstvo. Šta? Otkupi ga nazad.
Ponudi im više novca.

:25:25
- Ne, Elsa, molim te.
- Hoæu ga sad.

:25:27
Georgie, da li razumeš šta ja govorim?
:25:30
Znam taèno.
:25:33
Ok, Elsa, pokušaæu za tebe.
Ok? Obeæavam.

:25:37
Neæu da pokušaš.
Hoæu da ga nabaviš.

:25:40
Da, nabaviæu ga.
Ok?

:25:43
Je li to Italijansko "nabaviæu"
ili Amerièko?

:25:45
Nabaviæu ga za tebe, ok?
:25:50
Izvini što sam se ljutila na tebe.
Volim te.

:25:53
- I ja tebe volim.
- Hvala, hvala.

:25:56
To je zato što obožavam tu sliku.
:25:58
Znam, znam.
Oh, izvini, Elsa.

:26:01
Moja leða.
Imam nekih problema veæ dva dana.

:26:04
Mislim da æe ti se više dopasti da plešeš
sa ovim mladiæima. Oni su me doveli dovde.

:26:07
Ovo je Fabio, pijanista.
:26:09
- Ovo je Carlo. Ovo Fabrizio.
- Kako ste?

:26:11
Hajde, Fabrizio.
Igraj samnom.

:26:14
Oh, Cesee,
toliko ti hvala.

:26:16
Mislim da je bolje za tebe da plešeš s njima.
:26:19
Pa, ne moraš da mi lomiš ruku.
:26:21
Hajde, Fabrizio.
biram tebe.

:26:30
To je moja devojka.
:26:31
Evo plesaèice,
s kojom æe vam otpasti noge od plesa.

:26:37
"Bellissima." Znam da je to dobro,
ali ne znam za šta? Šta dobro radim?

:26:40
- Plešete vrlo lepo.
- Hvala. Naravno.

:26:44
Trebalo je da je vidite na Broadwayu.
:26:47
Elsa Paris--
Ziegfeld zvezda.

:26:51
Tri godine je igrala, sve dok se
nije poklonila Mr. Morganthallu.

:26:55
On je želeo privatnu predstavu.
:26:58
I bogami, od tada je otplaæuje.

prev.
next.