Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:13
Benim dünyama hoþgeldin.
:17:15
Anasýný s.ktiðim.
:17:29
Günaydýn, bir numara.
:17:32
Uyanma zamaný.
:17:37
Bugün, temel davranýþlarý öðrenicez:
Oturma ...

:17:41
...kalkma, yürüme ve durma.
:17:45
Ben þimdi yürüyorum.
:17:50
Oturuyorum.
:17:54
Ayakta duruyorum.
:17:58
Ben Miss. Jonnsen. Nasýlsýn?
:18:04
Biryerin aðrýyor mu?
:18:07
Belki altýn çocuðunuz gerizekalýdýr.
:18:09
Fiziksel ölçümler normal,
ama beyin dalgalarý zayýf.

:18:14
Biz onun telepatik yeteneklerini artýrdýk
bazý genleri tekrar düzenledik.

:18:18
O belki bizim ilkimiz olur, bu genetik hafýza
geliþtirildi.

:18:23
Onun insancýl uyarýlara ihtiyacý var.
:18:26
Bu tuvalet.
:18:28
Nerden geldiði gibi
ilk insan iliþkileri iþte.


Önceki.
sonraki.