Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:18
Ýyi deneme. videoyu seyret ve tekrar dene.
:19:38
-Etkileyici deðil mi?
-Beklentileri aþtý.

:19:43
Siz çocuklar kendinizle övünüyosunuz
deðil mi?

:19:46
Onun içinde ne olduðuyla ilgili
hiçbir fikriniz yok.

:19:49
Ben onun neler yapabileceðini gördüm
tam tamýna 11 kadýn.

:19:53
Eðer bu þey orjinali gibi olmaya baþlarsa
Bundan büyük piþmanlýk duyarsýnýz.

:19:59
Ýþ bittikten sonra,
Kopya atýlabilir.

:20:08
Aðýr ol.
:20:14
Yemek.
:20:21
Ye!
:20:29
Ben Jake.
:20:46
Bunu sevdin mi? Buna ne dersin?
:20:52
Bu nasýl?
:20:57
Burda, burda.

Önceki.
sonraki.