Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:08
Aðýr ol.
:20:14
Yemek.
:20:21
Ye!
:20:29
Ben Jake.
:20:46
Bunu sevdin mi? Buna ne dersin?
:20:52
Bu nasýl?
:20:57
Burda, burda.
:21:06
Tamam. Buraya. Buna bak.
:21:17
Bunu sevdin mi?
:21:26
Saðlam, huh? Yavaþ! Yavaþ ol!
:21:34
Yavaþ ol!
:21:38
Geri git! Geri!
:21:41
Yavaþ! Geri!
:21:48
Þimdi, otur!
:21:51
Otur!
:21:58
Ayakta duruyorum.

Önceki.
sonraki.