Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:06
Tamam. Buraya. Buna bak.
:21:17
Bunu sevdin mi?
:21:26
Saðlam, huh? Yavaþ! Yavaþ ol!
:21:34
Yavaþ ol!
:21:38
Geri git! Geri!
:21:41
Yavaþ! Geri!
:21:48
Þimdi, otur!
:21:51
Otur!
:21:58
Ayakta duruyorum.
:22:01
Yürüyorum.
:22:04
Oturuyorum.
:22:07
Duruyorum.
:22:09
Yürüyorum.
:22:11
Oturuyorum.
:22:13
-Ayakta duruyorum.
-Kal

:22:24
Hayýr. Yürü.
:22:31
Kýpýrda. Hadi.
:22:44
Bana gözlüklerini ver.
:22:48
-Bunlar 500 dolarlýk güneþ gözlükleri.
-Öyle mi?

:22:54
Bak.
:22:58
Saðol.

Önceki.
sonraki.