Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:01
Yürüyorum.
:22:04
Oturuyorum.
:22:07
Duruyorum.
:22:09
Yürüyorum.
:22:11
Oturuyorum.
:22:13
-Ayakta duruyorum.
-Kal

:22:24
Hayýr. Yürü.
:22:31
Kýpýrda. Hadi.
:22:44
Bana gözlüklerini ver.
:22:48
-Bunlar 500 dolarlýk güneþ gözlükleri.
-Öyle mi?

:22:54
Bak.
:22:58
Saðol.
:23:05
Bu çocukla ilgili
Bir kullaným kýlavuzu alabilir miyim?

:23:08
Ne yaparsan yap
Ýçindeki katili uyandýr.

:23:11
Geçici NSF kimliðin burda.
Ve silahýn.

:23:15
-Al.
-Her 12 saatte bir rapor istiyorum.

:23:18
Tamam. Hadi git. Yürü!
:23:33
Otur.
:23:44
Uyuyan katil. Ne tatlý.
:23:49
Misafirlerimiz var.

Önceki.
sonraki.