Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:05
Bu çocukla ilgili
Bir kullaným kýlavuzu alabilir miyim?

:23:08
Ne yaparsan yap
Ýçindeki katili uyandýr.

:23:11
Geçici NSF kimliðin burda.
Ve silahýn.

:23:15
-Al.
-Her 12 saatte bir rapor istiyorum.

:23:18
Tamam. Hadi git. Yürü!
:23:33
Otur.
:23:44
Uyuyan katil. Ne tatlý.
:23:49
Misafirlerimiz var.
:24:48
Tamam, Bilimin yaratýðý.
:24:50
Þimdi ufak bir görüþme yapacaðýz,
Ne hatýrlýyorsun?

:24:55
Ne hatýrlýyorsun? Hadi.
:24:58
Sen katil misin? Öldürmeyi seviyor musun?

Önceki.
sonraki.