Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:48
Tamam, Bilimin yaratýðý.
:24:50
Þimdi ufak bir görüþme yapacaðýz,
Ne hatýrlýyorsun?

:24:55
Ne hatýrlýyorsun? Hadi.
:24:58
Sen katil misin? Öldürmeyi seviyor musun?
:25:01
Bi kadýndan baþkasýný öldürdün mü?
Nasýl yaptýðýný göster bana.

:25:05
Nasýl yaptýðýný göster, hadi.
:25:07
O lanet þeyleri nasýl yaptýðýný göster.
:25:12
Hatýrla?
:25:20
Al.
:25:27
Buraya.
:25:30
Beni öldürmek istiyor musun? Al sana þans.
:25:36
yap.
:25:37
yap.
:25:39
yap.
:25:43
Silahýný at! At silahýný!
:25:47
Ooo Kurtulmak için üç kahraman.
:25:50
Sakin ol. Ona sakýn ateþ etmeyin.
Jake, ona geri çekilmesini söyle!

:25:54
Hadi vur onu. Öldür onu.
:25:57
-Kahretsin, Jake.
-Tamam, çocuklar. Sakin olun.


Önceki.
sonraki.