Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:12
Teþekkür ederim.
:40:36
Bunu alamam.
:40:38
hayatýmý mahvettin.
:40:42
Nerdesin?
:40:46
Kötü çocuk.
:40:50
Cezalandýrýlman gerek.
:40:57
Sen kötü bir annesin.
:40:59
Hey, iyi misin?
:41:02
Onu rahat býrak!
:41:35
Yavaþ, adamým.
:41:43
Beðendiðin için saðol. Þimdi sana bir borcum var.
:41:45
Onla ilgili herþeyi unut.
:41:47
Buraya doðru. Böyle kal.
:41:52
Obje yüklendi.
:41:57
Tamam, Þimdi ne hatýrladýðýný görelim.
:41:59
Bunun hakkýnda ne dersin?

Önceki.
sonraki.