Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:01
Безброй майки не узнаваха
къде са загинали синовете им.

:02:04
Загубих най-големия си син
в битката при Антейтъм.

:02:08
Не открихме останките му.
- Беше печална гледка.

:02:11
Войната няма да продължи вечно.
- Но ние си имахме своя работа.

:02:23
Хиените вече са били тук.
Нищо не е останало. Да се връщаме!

:02:32
Какво, по дяволите, е това?
:02:41
Джими ! Залегни !
:02:46
Сега със сигурност ще дойдат
пристанищните пазачи. Скачайте!

:02:56
Да поогледаме.
:03:01
Божичко! Убили са всички.
:03:04
Тук има само смърдящи трупове.
- Хайде! Да изчезваме!

:03:10
Греби към брега !
- Не. Чакайте Амстердам !

:03:13
Къде е Амстердам?
:03:16
Не, проклет глупако! Вземи го!
- За какво?

:03:19
Погледни ме.
Казах за не по-малко от 15 долара.

:03:22
Пресни ли са?
- Най-много на 4 часа.

:03:25
Много ви благодаря, господа.
:03:31
ДЕМОНИЧНА БАНДА КАСАПИ
ПРОДАВА ТЕЛА НА НАУКАТА

:03:35
Каква е тая дума?
- Означава сатанинско деяние.

:03:38
Питах за думата, не за значението.
- Демонична.

:03:44
Демонична? Хубава дума.
:03:47
"Демонична банда касапи".
:03:50
"Поредното без. . . безчинство
във Файв Пойнтс."

:03:55
Можеш да се гордееш.
:03:56
Позорно е да причиниш
подобно нещо на едно тяло.


Преглед.
следващата.