Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:01
От вестник "Трибюн" .
- Аз съм Уилям Кътинг.

:07:17
Може да има кариера на сцената .
- . . . е един от местните лидери .

:07:23
Файв Пойнтс ви приветства .
:07:26
Ще преминете в безопасност.
:07:30
Аз имам грижата .
Благодаря ти, Бил .

:07:35
Празноглави надути престъпници .
:07:38
Той ме познава !
- Добре познат сте по тия места .

:07:42
Смятам това
за необичайно ласкателно.

:07:45
Никога не съм харесвал ченгетата .
- Спокойно, синко.

:07:49
Джак не смее да диша,
без да му кажа .

:08:05
Смяташ ли, че моят часовник
ще остане там непокътнат?

:08:10
Окачи го там и виж.
:08:15
Някой ден .
:08:17
Някой ден, правилно.
:08:21
Това ново момче ли е?
:08:23
Поредното ирландско копеле,
което взех под крилото си .

:08:32
Само исках да видя лицето ти, синко.
Нямах лоши намерения .


Преглед.
следващата.