Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:05
Смяташ ли, че моят часовник
ще остане там непокътнат?

:08:10
Окачи го там и виж.
:08:15
Някой ден .
:08:17
Някой ден, правилно.
:08:21
Това ново момче ли е?
:08:23
Поредното ирландско копеле,
което взех под крилото си .

:08:32
Само исках да видя лицето ти, синко.
Нямах лоши намерения .


Преглед.
следващата.