Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:27
Ще понаучиш някои неща за коленето.
:00:30
С ъставени сме от същите неща .
Плът и кръв. . .

:00:33
Тъкани, органи .
Обичам да работя върху прасета .

:00:39
Най-близка до плътта на човека
е плътта на прасето.

:00:45
Прасето ли?
- Да .

:00:47
Това е за теб, мамче.
:00:54
Бог да те благослови, г-н Кътинг.
- Бог да благослови теб.

:00:57
Тя не ми е истинска майка .
- Знам, Бил .

:01:04
Това е черният дроб. Бъбреците.
:01:09
Сърцето. Така го раняваш .
:01:12
Стомахът ще кърви ли, кърви .
:01:15
А така го убиваш .
Главната артерия . Сигурна смърт.

:01:23
Сега опитай ти .
:01:27
Хайде.
:01:36
ВЕЛИКА ПОБЕДА НА МЕСТНИТЕ
НАД ЧУЖДИТЕ НАШ ЕСТВЕНИЦИ

:01:54
Белият дроб.
Не огъвай острието о реброто.

:01:57
Много добре. Главната артерия .
Нека кърви бавно.


Преглед.
следващата.