Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:04
Това е черният дроб. Бъбреците.
:01:09
Сърцето. Така го раняваш .
:01:12
Стомахът ще кърви ли, кърви .
:01:15
А така го убиваш .
Главната артерия . Сигурна смърт.

:01:23
Сега опитай ти .
:01:27
Хайде.
:01:36
ВЕЛИКА ПОБЕДА НА МЕСТНИТЕ
НАД ЧУЖДИТЕ НАШ ЕСТВЕНИЦИ

:01:54
Белият дроб.
Не огъвай острието о реброто.

:01:57
Много добре. Главната артерия .
Нека кърви бавно.

:02:00
Нека усеща болката .
Това е бавна смърт. Добре.

:02:06
Всеки ще праща по сметка
на града 5000 долара месечно,

:02:09
от които ще получавате
по 10 процента .

:02:12
Г-н Килорън
ще изготви подробностите.

:02:15
Така работим ние в "Тамани" .
Тези пък кои са?

:02:21
Благодаря ви, момчета .
- Приятен ден, господине.

:02:25
ТАМАНЕНД
:02:36
Имаш нещо да ми кажеш ли?
:02:40
Бил има големи симпатии към теб.
:02:45
Ако си намислил нещо - добре.
Само че аз не искам да участвам .

:02:55
16 години бях в "Хелгейт" .

Преглед.
следващата.