Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:00
Нека усеща болката .
Това е бавна смърт. Добре.

:02:06
Всеки ще праща по сметка
на града 5000 долара месечно,

:02:09
от които ще получавате
по 10 процента .

:02:12
Г-н Килорън
ще изготви подробностите.

:02:15
Така работим ние в "Тамани" .
Тези пък кои са?

:02:21
Благодаря ви, момчета .
- Приятен ден, господине.

:02:25
ТАМАНЕНД
:02:36
Имаш нещо да ми кажеш ли?
:02:40
Бил има големи симпатии към теб.
:02:45
Ако си намислил нещо - добре.
Само че аз не искам да участвам .

:02:55
16 години бях в "Хелгейт" .
:03:00
Просто се опитвам
да намеря пътя си, като теб.

:03:06
Освен ако нямаш по-добра идея?
- Не.

:03:10
Не мога да обърна внимание
на всички граждани, идващи тук

:03:15
с оплаквания срещу престъпността
във Файв Пойнтс.

:03:18
Някои обвиняват "Тамани"
в съучастие

:03:21
в т. нар. ширеща се престъпност.
Това не може да продължава .

:03:25
Трябва да се вземат мерки .
:03:27
Какво имаш предвид?
- Мисля, че трябва да обесим някого.

:03:33
Кого?
- Никого конкретно.

:03:36
Някои дребни крадци, без връзки
с определена банда, вършат работа .

:03:40
Колко?
- Трима-четирима .

:03:45
И по-точно?
- Четирима .

:03:48
Изправени сте тук с обвинения
:03:52
в разврат, кражби, грабежи,
:03:55
в употреба на упойващи вещества,
содомия, удушаване


Преглед.
следващата.