Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:00:02
Bio je u pravu.
1:00:13
Jedan, dva, tri, èetiri...
1:00:23
Oni su šetali u sumraku.
1:00:27
Kada su ruže cvetale.
1:00:32
- Vojnik i njegova draga.
- Grejs!

1:00:35
Hrabra i iskrena...
1:00:40
Oh, èoveèe!
1:00:42
Èekaj malo!
1:00:46
Hej, kasno je.
1:00:50
Šta je bilo?
1:00:54
Ja sam vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo…
1:00:56
vrlo, vrlo, vrlo, vrlo pijan.
1:01:00
Mogu li da uðem?
1:01:03
Šta je ovo?
1:01:04
Ukrao sam ga za tebe.
1:01:06
Ukrao si?
1:01:09
Nije tako staromodno kao cveæe.
1:01:13
Mogu li da uðem?
1:01:15
U stvari, baš sam
krenula u krevet, pa...

1:01:18
Samo na minut.
1:01:20
Da ti donesem nešto?
1:01:22
- Mogu li da upotrebim…
- Naravno.

1:01:32
Grejs?
1:01:34
Da?
1:01:35
Moraš nešto da mi obeæaš.
1:01:39
- OK.
- Ne plaši me se.

1:01:41
Nisam zastrašujuæa pijandura.
1:01:44
Nisam èak ni zlobna pijandura
1:01:47
U stvari, oni kažu da je to bolest,
1:01:50
tako da...
1:01:52
to èak nije ni moja greška.
1:01:57
- Samo prijatelji
- Naravno.

1:01:59
Šta?

prev.
next.