Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:01:00
Mogu li da uðem?
1:01:03
Šta je ovo?
1:01:04
Ukrao sam ga za tebe.
1:01:06
Ukrao si?
1:01:09
Nije tako staromodno kao cveæe.
1:01:13
Mogu li da uðem?
1:01:15
U stvari, baš sam
krenula u krevet, pa...

1:01:18
Samo na minut.
1:01:20
Da ti donesem nešto?
1:01:22
- Mogu li da upotrebim…
- Naravno.

1:01:32
Grejs?
1:01:34
Da?
1:01:35
Moraš nešto da mi obeæaš.
1:01:39
- OK.
- Ne plaši me se.

1:01:41
Nisam zastrašujuæa pijandura.
1:01:44
Nisam èak ni zlobna pijandura
1:01:47
U stvari, oni kažu da je to bolest,
1:01:50
tako da...
1:01:52
to èak nije ni moja greška.
1:01:57
- Samo prijatelji
- Naravno.

1:01:59
Šta?
1:02:00
"Samo prijatelji," ta pesma.
1:02:03
Èet Bejker.
1:02:04
Da?
1:02:08
Èuo sam te da sviraš tu pesmu.
1:02:12
Jesi li u redu?
1:02:15
Da, navratio sam zbog…
1:02:18
Nemam prijatelje i potrebni
su mi prijatelji i...

1:02:27
Možda treba da odeš kuæi
i da se ispavaš, ipak.

1:02:31
Sigurna sam da æeš se
oseæati mnogo bolje ujutru.

1:02:33
Imaš li aspirin?
1:02:36
Aspirin?
1:02:39
Mislim da nemam.
1:02:41
Mrzim da ležem u krevet pijan.
1:02:43
Uplašim se da se neæu probuditi.
1:02:46
Možda treba da odeš i uzmeš kafu onda.
1:02:49
Kafa je zabluda.
1:02:53
Otrežnjava te, zato
što ti je tako reèeno,

1:02:56
to je èisto psihološki.
1:02:58
Jedini naèin da se otreznim

prev.
next.