Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:02:00
"Samo prijatelji," ta pesma.
1:02:03
Èet Bejker.
1:02:04
Da?
1:02:08
Èuo sam te da sviraš tu pesmu.
1:02:12
Jesi li u redu?
1:02:15
Da, navratio sam zbog…
1:02:18
Nemam prijatelje i potrebni
su mi prijatelji i...

1:02:27
Možda treba da odeš kuæi
i da se ispavaš, ipak.

1:02:31
Sigurna sam da æeš se
oseæati mnogo bolje ujutru.

1:02:33
Imaš li aspirin?
1:02:36
Aspirin?
1:02:39
Mislim da nemam.
1:02:41
Mrzim da ležem u krevet pijan.
1:02:43
Uplašim se da se neæu probuditi.
1:02:46
Možda treba da odeš i uzmeš kafu onda.
1:02:49
Kafa je zabluda.
1:02:53
Otrežnjava te, zato
što ti je tako reèeno,

1:02:56
to je èisto psihološki.
1:02:58
Jedini naèin da se otreznim
1:03:00
je da se preznojim,
da ostanem na nogama.

1:03:04
Pa,…
1:03:05
Volela bih da se
preznojim sa tobom, ali...

1:03:09
Ja stvarno, stvarno moram da se ispavam.
1:03:13
Pevaj mi.
1:03:15
Da ti pevam?
1:03:20
Ja… Ja baš nisam neki pevaè.
1:03:23
Šta æe biti potrebno, Grejs?
1:03:27
Na šta misliš?
1:03:29
Mislim...
1:03:30
ko hoæeš da ja budem?
1:03:34
Oh, mislim da si sjajan, Bad.
1:03:38
Ti si samo malo pijan.
1:03:43
Da te pitam nešto.
1:03:46
Jesi li ikad bila pijana?
1:03:48
Ja?
1:03:51
Naravno.
1:03:54
Jesi li ikad bila pijana?
1:03:59
Dušo, upravo si me pitao to.

prev.
next.