Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:03:00
je da se preznojim,
da ostanem na nogama.

1:03:04
Pa,…
1:03:05
Volela bih da se
preznojim sa tobom, ali...

1:03:09
Ja stvarno, stvarno moram da se ispavam.
1:03:13
Pevaj mi.
1:03:15
Da ti pevam?
1:03:20
Ja… Ja baš nisam neki pevaè.
1:03:23
Šta æe biti potrebno, Grejs?
1:03:27
Na šta misliš?
1:03:29
Mislim...
1:03:30
ko hoæeš da ja budem?
1:03:34
Oh, mislim da si sjajan, Bad.
1:03:38
Ti si samo malo pijan.
1:03:43
Da te pitam nešto.
1:03:46
Jesi li ikad bila pijana?
1:03:48
Ja?
1:03:51
Naravno.
1:03:54
Jesi li ikad bila pijana?
1:03:59
Dušo, upravo si me pitao to.
1:04:03
Misli, jesi li ikad bila zaljubljena?
1:04:10
Nije tvoja stvar.
1:04:13
Naravno da jesam.
1:04:16
Pa, da ti kažem nešto.
1:04:21
Taèno znam šta govorim
1:04:25
i znam taèno šta radim.
1:04:29
A video sam Ijude kako odlaze i dolaze.
1:04:34
A ja samo hoæu...
1:04:36
Hoæu...
1:04:39
Ne znam šta da kažem, Bad.
1:04:43
Nemoj reæi ništa.
1:04:52
Oh, moj Bože.

prev.
next.