Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:04:03
Misli, jesi li ikad bila zaljubljena?
1:04:10
Nije tvoja stvar.
1:04:13
Naravno da jesam.
1:04:16
Pa, da ti kažem nešto.
1:04:21
Taèno znam šta govorim
1:04:25
i znam taèno šta radim.
1:04:29
A video sam Ijude kako odlaze i dolaze.
1:04:34
A ja samo hoæu...
1:04:36
Hoæu...
1:04:39
Ne znam šta da kažem, Bad.
1:04:43
Nemoj reæi ništa.
1:04:52
Oh, moj Bože.
1:05:03
- Halo?
- Grejs, jesi li tamo?

1:05:06
Zovem te iz aviona, jesi li tamo?
1:05:08
Ne èujem te! Èuješ li ti mene?
1:05:11
- Zdravo!
- Da, èujem te.

1:05:13
Sjajno! Ako budemo prekinuti,
odmah æu ti se javiti.

1:05:16
U redu? Tako, sedi pored telefona.
1:05:18
- U redu? OK?
- OK.

1:05:21
Isuse, Grejs! Zvao sam da bih
razgovarao sa tobom. Reci nešto!

1:05:25
Ti prièaj.
1:05:27
Slušaj ovo. Hoæe da radim
Veèernji šou, u redu?

1:05:30
Rekao sam im da sam umoran
od jebenog Nju Jorka,

1:05:33
a ako hoæeš da ja radim to
onda naði prokleti naèin!

1:05:37
- Grejs? Èuješ li me?
- Da.

1:05:39
Jesi li èula šta sam, upravo rekao?
1:05:41
Da.
1:05:43
Šta misliš?!
1:05:45
Mislim da je sjajno.
1:05:47
Da, u redu. Ti malo prièaj, OK?
1:05:49
I govori glasnije, za ime Boga!
1:05:52
- Halo?!
- Pa,

1:05:56
verovatno misliš da ti se
ovo neæe dopasti, ali...

1:05:58
U redu, da, šta?

prev.
next.